Jméno Lomec se traduje již od konce 14. stol. Je jím nazýván rulový, 515 metrů vysoký vrch. Název dostal podle nedalekého lomu, kde se těžil kámen, pravděpodobně pro potřeby lidí z blízkého okolí. Posloužil i později při stavbě kostela, kdy zde řemeslníci nalámali 280 sáhů kamene. Zbytky zaniklého lomu lze spatřit po levé straně příjezdové cesty na Lomec i dnes.
Lom??ek

Odkazy:

www.jiznicechy.org