25 km, nenáročná trasa

0,0 Netolice (427 m)
Městská památková zóna (1990). Pomezní hrad knížat Slavníkovců (hradiště sv. Jan) zmiňovaný již v r. 981, později osada a posléze i město. Původně gotický kostel Nanebevzetí P. Marie (postaven r. 1284), barokně přestavěn (1864). Hodnotné oltářní obrazy a nástropní malby. Románský kostelík sv. Václava (1. pol. 13. stol.), přestavěn v gotickém slohu. Řada domů (z 2. pol. 16. stol.) má zachovalá původní barokní průčelí. Železniční trať Netolice–Dívčice uvedena do provozu r. 1895.

Po značce 1103

2,0 křižovatka u rybníku Podroužek

6,9 křižovatka pod Stříbrnou horou

10,1 Lhenice (559 m)
Městečko, původně osada prvně doložená r. 1283, kdy náležela ke klášteru Zlatá Koruna. V r. 1544 Lhenice povýšeny na město. Původně gotický kostel sv. Jakuba Většího z pol. 13. stol. přestavěn barokně v l. 1734–40. U kostela dům č.p. 156, tzv. Panský dům, renesanční z r. 1610. Na náměstí domy s barokními štíty a kašnou se sochou sv. Vojtěcha. V okolí města rozsáhlé třešňové sady.

Po značce 1099

13,0 Hradce (kaplička)

14,0 Třebanice

21,0 křižovatka U Mohyly

22,0 Kratochvíle
Renesanční zámek – původní stavení zvané Nový Leptáč začal v r. 1569 stavět Jakub Krčín z Jelčan. 1582 nový majitel Vilém z Rožmberka přestavuje objekt na zámek (až do r. 1589). Hlavní budova zámku, patrová renesanční budova, zdobená sgrafity a malbami. Zámek stojí uprostřed rozsáhlého zámeckého parku. V interiérech (od r. 1981) je expozice kresleného a loutkového filmu. V sousedství zámku dostihová dráha.

Po značce 1110

25,0 Netolice (427 m)